Reklamationsanmälan

Reklamationer kan göras av Webers direktbeställande kunder. För att reklamationsärendet skall kunna behandlas snabbt och korrekt, krävs att samtliga uppgifter enligt nedan är ifyllda. Var vänlig och beskriv orsakerna till reklamationen så detaljerat som möjligt. Vi kommer att bekräfta mottagandet med information om handläggning.

Lämna Reklamationsanmälan