Fyll i objektinformation.

Objektadress *
Ort *
Kv namn *
Putsentreprenör *
Byggentreprenör *
Beställare *
Kvm *
Startdatum *
Slutdatum *

Kulörnummer
Klicka på lägg till för att lägga till fler fält, maximalt 10st.


Välj ett putssystem.

Välj vilken typ av pärm du vill göra:

Välj de produkter som ingår i detta projekt.

Välj framsida.

När du trycker på "Skapa dokument" skapas en PDF-fil avsedd för utskrift och insättning i pärm. Dokumentet är uppdelat i kapitel med pärmframsida och registerblad. Före varje kapitel finns en sida med kapitlets namn, för att du på ett enkelt sätt skall kunna sätta in dokumentet i pärmen.